Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik zápasů s býky - Konec týrání

23. 3. 2007
Jako římští gladiátoři i zápasící psi poskytovali zhýčkaným Římanům drásající podívanou na krvavé zápasy a souboje,tak ve středověku vzrušoval buldok středověké krále,knížata a ostatní obyvatelstvo v zápasech se zvířaty.
Jak zápasy se zvířaty v Anglii vznikly,vysvětluje několik pověstí.Podle jedné z nich Angličan jménem Steverton byl kdysi napaden rozzuřeným býkem a jen šťastné náhodě vděčil za záchranu svého života.Ze zášti proti býkům a na paměť svého zachránění založil nadaci,z jejíhoš výnosu byl každoročně zakoupen býk a dán na pospas buldokům.Po zápase bylo maso prodáno a výtěžek rozdán ve prospěch dětí.Před krvavým zápasem byl býk záměrně zraněn na uších nebo na jiné části těla,aby bolest zvýšila jeho zuřivost.Bylo na něho vypuštěno několik buldoků,jímž se tehdy říkalo řezničtí psi.Zápasili s býkem tak dlouho,dokud ho neschvátili a neroztrhali.
Podle jiné pověsti hrabě Warren v roce 1206 náhodně pozoroval zápas býků,kteří byli dvěma buldoky obratně rozděleni a jeden z nich hnán až do vesnice.Zápas se hraběti tak líbil,že věnoval řezníkům veliký pozemek s podmínkou,že každoročně uspořádají šest týdnů před vánocemi zápas psů s býky.Tyto zápasy se prvně uskutečnily v roce 1206 a říkalo se jim bullkiling.Získaly na celá staletí velkou popularitu,ač šlo o podívanou nejsurovějšího rázu,která však vyhovovala nízkým,vražedným pudům tehdejších diváků.Za krále Eduarda 3.byly zápasy dokonce dekretem prohlášeny za lidovou zábavu.
Nejslavnějším a nejznámějším zápasníkem byl buldok Belcher.Nebyl nikdy poražen,ačkoliv se zůčastnil 104 zápasů.

B u l d o k  p ř e d m ě t e m  v š e o b e c n é h o  o b d i v u

Buldok se k zápasům hodil pro svou sílu,ostrost,vytrvalost,odolnost,neústupnost a bojechtivost.Tyto jeho vlastnosti se stále upevňovaly a zesilovaly.
Dr.John Caye, uvádí,že na počest froncouzského krále buldoci zdolávali bez jakékoliv pomoci leoparda,lva a medvěda.K zápasům s dravou zvěří se buldoci v hojné míře používali v 15.a16.století také ve Španělsku.
Buldoci museli často zápasit mezi sebou.Jejich zápasy bývaly zvlášť kruté a teklo při nich mnoho krve,což tehdejší diváky uvádělo do hysterického nadšení.
Ještě na začátku 19.století se býci v Anglii obyčejným jatečným způsobem zabíjeli jen zřídkakdy.Dávalo se přednost uštvání a zardoušení zvířete.Dělo se tak proto,poněvadž se věřilo,že zabíjení na jatkách je nesprávné,že se při něm výživná hodnota masa snižuje,zatímco při uštvání zvířete se jakost a síla zachová a proto se pokládalo maso z uštvaných zvířat za kvalitnější a cennější.

K o n e c  t ý r á n í Obrazek

Krvavé zápasy nevyvolávaly jen potlesk diváků,nýbrž i odpor.Protesty některých osvícených občanů dlouho vyznívaly marně.Mezi největší odpůrce surových zápasů patřil reverend doktor Barey,který nejrůznějšími způsoby upozorňoval,že zápasy se zvířaty se příčí lidskosti a jsou barbarstvím.Obecenstvo si však dál v této kruté zábavě libovalo a návštěvy na zápasech byly stéle vysoké.Volání po zákazu však sílilo,až konečně roku 1802 vydala Dolní sněmovna zákon,který tyto zápasy upravoval,zákon z roku 1835 je pak zakázal úplně.Zrušení se však neobešlo bez obtíží a odporu a četné zápasy se konaly potajmu dál.při prosazování zákona musela často zakročovat nejen pěší,ale i jizdní policie.

Findejs-Štěpanovský : psi společenských plemen
 

Náhledy fotografií ze složky Anglický Buldok